OGŁOSZENIE O ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 1 października weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Zgodnie z § 1  ust. 1 w/w aktu prawnego kryterium  dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528 zł.

W związku z powyższym od 1 października  odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przedstawia się następująco.

Pełny koszt 1 godziny w okresie stycznia do grudnia 2018 r.- 20,00 zł

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

samotni w rodzinie
Pow. 100% do 132,5%

od 701,01 – 928,83

1,5%  -0, 30 zł 3,5% – 0,70 zł
Pow. 132,5% do 165%

od 928,84 – 1156,65

3%- 0,60 zł 7%- 1,40 zł
Pow. 165% do 187,5%

od 1156,66- 1314,38

5%- 1,00 zł 11%- 2,20 zł
Pow. 187,5% -220%

od 1314,39 – 1542,20

7%- 1,40 zł 15%- 3,00 zł
Pow. 220% -237,5%

od 1542,21 -1664,88

11%- 2,20 zł 20%- 4,00 zł
Pow. 237,5 do 255%

od 1664,89- 1787,55

15%- 3,00 zł 25%- 5,00 zł
Pow. 255% do 265%

od 1787,56 -1857,65

22,5%- 4,50 zł 32,5%- 6,50 zł
Pow. 256% do 275%

od 1857,66- 1927,75

30% – 6,00 zł 40%-  8,00 zł
Pow. 275% do 282,50%

od 1927,76- 1980,33

45%- 9,00 zł 55%- 11,00 zł
Pow. 282,5% do 290%

od 1980,34 – 2032,90

60%- 12,00 zł 70%- 14,00 zł
Pow. 290% -310%

od 2032,91 – 2173,10

75%- 15,00 zł 85%- 17,00 zł
Pow. 310% – do 330%

od 2173,11 – 2313,30

90%- 18,00 zł 100%- 20,00 zł
powyżej 330%

2313,31

100% – 20,00 zł 100%