Miesięczne archiwum: Październik 2018

ZUS dla seniorów

ZUS dla seniorów

Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.

Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.

Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.

Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów:

  • Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Policji
  • specjalistów z urzędów miast i gmin.

Dodatkowo odbędą się też wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapewniają także atrakcje aktywizujące seniorów.  oraz inne atrakcje aktywizujące seniorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer magazynu „ZUS dla Seniora”, który zawiera ważne  informacje dla osób starszych.

Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partner medialny: Głos Seniora

Więcej informacji na stronie internetowej www.zus.pl/senior

OGŁOSZENIE O ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE OD PAŹDZIERNIKA 2018R.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 1 października weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Zgodnie z § 1  ust. 1 w/w aktu prawnego kryterium  dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528 zł.

W związku z powyższym od 1 października 2018 r. odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  przedstawia się następująco.

 Pełny koszt 1 godziny 19,20 zł

Tabela nr 1

Poziom procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej i poziom procentowy dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy Odpłatność w procentach ustalona od ceny usług za 1 godzinę dla:

 

Osoby samotnie gospodarującej

 

Osoby w rodzinie
Do 100%    bezpłatnie         

1.   701 zł   (osoba samotnie gospodarująca)

2.   528 zł   (osoba w rodzinie)

0% 0%
powyżej 100%  do 150%  

1.   od 701,01 zł  do 1051,50  zł

2.   od 528,01 zł   do 792 zł

10%

1,92 zł

30%

5,76

Powyżej 150%  do 200%   

1.   od 1051,51  zł  do 1402  zł

2.   od 792,01 zł     do 1056  zł

20%

3,84 zł

40%

7,68 zł

Powyżej 200%  do 250%   

1.  od 1402,01 zł  do 1752,50 zł

2.  od 1056,01 zł  do 1320 zł

30%

5,76 zł

50%

9,60 zł

Powyżej 250%  do 300%    

1.  od 1752,51 zł   do 2103 zł

2.  od 1320,01 zł   do 1584 zł

50%

9,60 zł

80%

15,36 zł

Powyżej 300%  do 350%  

1.  od 2103,01 zł  do  2453,50 zł

2.  od 1584,01 zł  do  1848 zł

70%

13,44 zł

90%

17,28 zł

Powyżej 350%     

1.  od 2453,51 zł

2.  od 1848,01 zł

100%

19,20 zł

100%

19,20 zł

Podstawa prawna ustalająca aktualny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwała  Nr XLV/603/18 Rady Miasta Knurów z dnia 22.01.2018 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2017 r. z dnia 29.01.2018 r. poz. 559)

 

OGŁOSZENIE O ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 1 października weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Zgodnie z § 1  ust. 1 w/w aktu prawnego kryterium  dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528 zł.

W związku z powyższym od 1 października  odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przedstawia się następująco.

Pełny koszt 1 godziny w okresie stycznia do grudnia 2018 r.- 20,00 zł

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
do 701,00 zł – usługi bezpłatne
wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

samotni w rodzinie
Pow. 100% do 132,5%

od 701,01 – 928,83

1,5%  -0, 30 zł 3,5% – 0,70 zł
Pow. 132,5% do 165%

od 928,84 – 1156,65

3%- 0,60 zł 7%- 1,40 zł
Pow. 165% do 187,5%

od 1156,66- 1314,38

5%- 1,00 zł 11%- 2,20 zł
Pow. 187,5% -220%

od 1314,39 – 1542,20

7%- 1,40 zł 15%- 3,00 zł
Pow. 220% -237,5%

od 1542,21 -1664,88

11%- 2,20 zł 20%- 4,00 zł
Pow. 237,5 do 255%

od 1664,89- 1787,55

15%- 3,00 zł 25%- 5,00 zł
Pow. 255% do 265%

od 1787,56 -1857,65

22,5%- 4,50 zł 32,5%- 6,50 zł
Pow. 256% do 275%

od 1857,66- 1927,75

30% – 6,00 zł 40%-  8,00 zł
Pow. 275% do 282,50%

od 1927,76- 1980,33

45%- 9,00 zł 55%- 11,00 zł
Pow. 282,5% do 290%

od 1980,34 – 2032,90

60%- 12,00 zł 70%- 14,00 zł
Pow. 290% -310%

od 2032,91 – 2173,10

75%- 15,00 zł 85%- 17,00 zł
Pow. 310% – do 330%

od 2173,11 – 2313,30

90%- 18,00 zł 100%- 20,00 zł
powyżej 330%

2313,31

100% – 20,00 zł 100%