OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów – Ośrodek Wsparcia :
Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego:
Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie
przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3
Więcej informacji w BIP :
http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=27846&idmp=1721&r=o