Rusza Ogólnopolska karta seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna w Knurowie można składać od dnia 3 stycznia 2018 roku osobiście lub poprzez pełnomocnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie bądź też przesłać pocztą na adres MOPS w Knurowie, ul.Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów.

Wniosek do pobrania formularz.pdf

Lista partnerów do pobrania tu Lista partnerów programu z terenu Knurowa

Lista partnerów do pobrania tu lista_partnerów_ogólnopolska