Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Szczegóły na stronie BIP MOPS Knurów