Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018”

 

treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP MOPS Knurów