Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.”świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia w 2018 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie pn.”świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia w 2018 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP MOPS Knurów