Ochotnicze hufce pracy zapraszają

MOPS Knurów informuje że , OHP organizuje szkolenie szczegóły na stronie

http://www.slaska.ohp.pl/

oraz na PLAKAT