Oddział Rejonowy PCK w Knurowie

MOPS Knurów informuje że, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie

„Zaprasza osoby starsze i niepełnosprawne na spacery z asystentem w ramach integracji ze społeczeństwem. Pomoc jest bezpłatna w całości finansowana przez Gminę Knurów. Osoby chętne zapraszamy do Biura Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie przy ul. Wilsona 10. Ilość miejsc ograniczona”.