Projekt pn. „Bliżej rynku pracy”

MOPS Knurów  ogłasza że, projekt pn. „Bliżej rynku pracy” realizowany  przez Fundację Imago we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw (Lider projektu) oraz Fundacją Edukacji Nowoczesnej (Partner projektu). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
 • nie pracują oraz nie przebywają na emeryturze
 • nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym
 • mieszkają na terenie powiatu miasta RybnikW ramach projektu oferujemy:

– indywidualne doradztwo zawodowe – warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej – szkolenia zawodowe – trening pracy, – indywidualne pośrednictwo pracy, – płatne, 3-miesięczne staże zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Korzyści dla uczestnika obejmują:

 • zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • wzrost kompetencji społecznych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego
 • pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie
 • stypendia stażowe

BLIŻEJ RYNKU PRACY - Plakat