Znów Aktywni nabór do projektu

Szanowni Państwo,
Od 01.06.2017 r firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński rozpoczęła na terenie województwa śląskiego realizację projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
156 osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane podczas rekrutacji priorytetowo
GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:
1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2. Pośrednictwo pracy
3. Wysokiej jakości szkolenia wraz z Modułem uzupełniającym o kompetencje społeczne:
A)w standardzie certyfikacji VCC
 Telemarketer
 Logistyk/spedytor
 Specjalista ds. funduszy unijnych wraz z treningiem asertywności
 Programowanie serwisów www
 Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
B)zakończone EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM weryfikującym nabyte kwalifikacje/ kompetencje:
 Agent ubezpieczeniowy
 Przedstawiciel handlowy
 Pomoc kuchenna
4. 3-miesięczne staże
ZAPEWNIAMY:
 3-miesięczne stypendium stażowe
 Stypendium szkoleniowe
 Pendrive
 Catering
 Zwrot kosztów dojazdu
 Zwrot kosztów opieki do dziecka do lat 7/osoby zależnej
 Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
Będziemy wdzięczni za pomoc w zakresie umieszczenia na Państwa stronie internetowej informacji o projekcie oraz w Państwa siedzibie plakatów informacyjno-promocyjnych, a także kierowania chętnych osób do wzięcia udziału w projekcie, do kontaktu z zespołem projektu. Ze względu na charakter i obszar działań Państwa instytucji liczymy na współpracę przy rekrutacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego oraz na powrocie na rynek pracy.
Rekrutacja rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r..
Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc przy promocji projektu.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 699 670 242, e-mail: znowaktywni@terra-szkolenia.pl
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://projektyterra.pl/znow-aktywni-powrot-na-rynek-pracy/
Z poważaniem,
Zespół Projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.

Ulotka Informacyjna