Informacja o szkoleniach dla osób do 24 r.ż. i po 30 r.ż. oraz po 50 r.ż.

MOPS Knurów informuje że,

Firma Łętowski Consulting świadczy usługi szkoleniowo – doradczo – rozwojowe.

Współuczestniczy z firmą Euro -Konsult w realizacji  projektów współfinansowanych  ze środków unijnych dla osób młodych (w wieku do 24 lat):

„Kompetencje cyfrowe dla NEET”

„Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży”

oraz projekt skierowany do osób po 30 rż, a w szczególności osób 50+, pn.” Nowa perspektywa”.

Udział w projektach jest bezpłatny, a za odbycie kursu oraz stażu wypłacamy stypendia, których wysokość zależna jest od rodzaju projektu (szczegółowe informacje w ulotkach – w załącznikach).

Osoby, które biorą udział w szkoleniu są przez nas ubezpieczane dlatego jest konieczność wyrejestrowania się na ten okres z Urzędu Pracy.

Kursy trwają około 1 miesiąca, następnie jest 3 miesięczny staż w firmie, którą znajdzie we własnym zakresie osoba zainteresowana lub  też my pomagamy w szukaniu miejsca stażowego.

plakat ECDL

Do pobrania ulotki informacyjne:

PRACOWNIK BIUROWY

Nowy start – SPAWACZE