Nowa szansa na zatrudnienie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  iż Fundacja Rozwoju Lokalnego wraz z Gminą Knurów rozpoczęła rekrutację do Projektu pn. Nowa szansa na zatrudnienie.

Instytucją przeprowadzającą rekrutację jest Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38,  telefon: 32 235 96 70

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 osób, bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców Gminy Knurów, którzy ukończyli 30 rok życia. Uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo zawodowe, szkolenia miękkie i zawodowe, staże. W ramach projektu zaplanowano również stypendia szkoleniowe oraz stażowe.

Szczegóły na stronie:

http://fundacja.knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/