Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Znów Aktywni nabór do projektu

Szanowni Państwo,
Od 01.06.2017 r firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński rozpoczęła na terenie województwa śląskiego realizację projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
156 osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane podczas rekrutacji priorytetowo
GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:
1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2. Pośrednictwo pracy
3. Wysokiej jakości szkolenia wraz z Modułem uzupełniającym o kompetencje społeczne:
A)w standardzie certyfikacji VCC
 Telemarketer
 Logistyk/spedytor
 Specjalista ds. funduszy unijnych wraz z treningiem asertywności
 Programowanie serwisów www
 Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
B)zakończone EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM weryfikującym nabyte kwalifikacje/ kompetencje:
 Agent ubezpieczeniowy
 Przedstawiciel handlowy
 Pomoc kuchenna
4. 3-miesięczne staże
ZAPEWNIAMY:
 3-miesięczne stypendium stażowe
 Stypendium szkoleniowe
 Pendrive
 Catering
 Zwrot kosztów dojazdu
 Zwrot kosztów opieki do dziecka do lat 7/osoby zależnej
 Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
Będziemy wdzięczni za pomoc w zakresie umieszczenia na Państwa stronie internetowej informacji o projekcie oraz w Państwa siedzibie plakatów informacyjno-promocyjnych, a także kierowania chętnych osób do wzięcia udziału w projekcie, do kontaktu z zespołem projektu. Ze względu na charakter i obszar działań Państwa instytucji liczymy na współpracę przy rekrutacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego oraz na powrocie na rynek pracy.
Rekrutacja rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r..
Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc przy promocji projektu.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 699 670 242, e-mail: znowaktywni@terra-szkolenia.pl
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://projektyterra.pl/znow-aktywni-powrot-na-rynek-pracy/
Z poważaniem,
Zespół Projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.

Ulotka Informacyjna

Informacja o szkoleniach dla osób do 24 r.ż. i po 30 r.ż. oraz po 50 r.ż.

MOPS Knurów informuje że,

Firma Łętowski Consulting świadczy usługi szkoleniowo – doradczo – rozwojowe.

Współuczestniczy z firmą Euro -Konsult w realizacji  projektów współfinansowanych  ze środków unijnych dla osób młodych (w wieku do 24 lat):

“Kompetencje cyfrowe dla NEET”

“Nowy Start – wsparcie śląskiej młodzieży”

oraz projekt skierowany do osób po 30 rż, a w szczególności osób 50+, pn.” Nowa perspektywa”.

Udział w projektach jest bezpłatny, a za odbycie kursu oraz stażu wypłacamy stypendia, których wysokość zależna jest od rodzaju projektu (szczegółowe informacje w ulotkach – w załącznikach).

Osoby, które biorą udział w szkoleniu są przez nas ubezpieczane dlatego jest konieczność wyrejestrowania się na ten okres z Urzędu Pracy.

Kursy trwają około 1 miesiąca, następnie jest 3 miesięczny staż w firmie, którą znajdzie we własnym zakresie osoba zainteresowana lub  też my pomagamy w szukaniu miejsca stażowego.

plakat ECDL

Do pobrania ulotki informacyjne:

PRACOWNIK BIUROWY

Nowy start – SPAWACZE

 

Informacja na temat projektu pn: Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy

MOPS Knurów informuje że,  firma EUROSOLUTIONS Jan Dymek odpowiedzialna jest za realizację projektu „Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy”. Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych od 30 do 64 roku życia. Głównym celem projektu jest nadanie kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzenie uczestników na rynek pracy.

Warto podkreślić, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Chcielibyśmy nadmienić, że uczestnicy wezmą udział w szkoleniach (kadry i płace, webmastera, pracownika biurowego, magazyniera z wózkiem widłowym) oraz 5-miesięcznych płatnych stażach (1000 zł netto/mies.). Projekt jest ograniczony liczbą miejsc jedynie do 120 uczestników.


Kwalifikacje zawodowe gwarancją udnaego powrotu na rynek pracy

Zapraszamy osoby od 30 do 64 roku życia do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu oferujemy udział w doradztwach, szkoleniach i 3 miesięcznym płatnym stażu.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt skierowany również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy wsparcie:

  • doradztwo indywidualne i grupowe
  • 5 miesieczny staż zawodowy ( wynagrodzenie na stażu 1000 zł)
  • Pośrednik pracy

SZKOLENIA ZAWODOWE (120h):

  • Kadry i płace
  • Pracownik biurowy
  • Magazynier z wózkiem widłowym
  • Webmaster

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego : http://bit.ly/2iOMgWZ lub kontakt telefoniczny 531 260 184

BIURO PROJEKTU

  1. Dąbrowskiego 22 Katowice lok.301

http://www.powrotnarynek.eurosolutions.pl/

ulotka do pobrania

Projekt realizowany przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś VII regionalny rynek pracy , współfinansowane z Unii Europejskiej.

Nowa szansa na zatrudnienie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,  iż Fundacja Rozwoju Lokalnego wraz z Gminą Knurów rozpoczęła rekrutację do Projektu pn. Nowa szansa na zatrudnienie.

Instytucją przeprowadzającą rekrutację jest Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38,  telefon: 32 235 96 70

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 osób, bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców Gminy Knurów, którzy ukończyli 30 rok życia. Uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo zawodowe, szkolenia miękkie i zawodowe, staże. W ramach projektu zaplanowano również stypendia szkoleniowe oraz stażowe.

Szczegóły na stronie:

http://fundacja.knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/