Fundacja Imago zaprasza do udziału w projekcie

MOPS Knurów informuje że, Fundacja Imago w związku z realizacją projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w imieniu lidera projektu.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które należą do jednej z niżej wymienionych grup: młodzież która w ciągu ostatniego roku opuściła pieczę zastępczą; absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii; osoby, które w ciągu ostatniego roku opuściły zakład karny lub areszt śledczy; absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; kobiety przebywające w domach samotnej matki.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia w postaci kursów zawodowych i staży. Na każdym etapie realizacji towarzyszy im opiekun, który wspiera w bieżących zadaniach i monitoruje sytuację uczestników.

W razie pytań
Ewelina Plener
Fundacja Imago
504 565 301
ewelina.plener@fundacjaimago.pl
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
www.fundacjaimago.pl

Biuro projektu
ul. Wolności 262, pok. 310/311,Zabrze
ul. Floriańska 1, pok. 32, Rybnik

Tu do pobrania ulotka: ulotka_Inwestuj w siebie