Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do de instytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że trwa rekrutacja do projektu pn „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do de instytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.”
Projekt kierowany jest do osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów po przebytym udarze mózgu zamieszkujących podregion gliwicki.
Osoby zakwalifikowane do udziału będą mogły skorzystać z bezpłatnej,  3 miesięcznej rehabilitacji oraz z  transportu na miejsce rehabilitacji i z powrotem (gdy zaistnieje taka potrzeba)
Szczegóły na stronie:
http://drogadosprawnosci.pl/rekrutacja/