Informacja Pracownicy Socjalni

Informujemy, że wszyscy pracownicy socjalni świadczący pracę w terenie posiadają legitymacje pracownika socjalnego, które są dokumentami potwierdzającymi prawo wykonywania zawodu i pozwalającymi dokonać identyfikacji osoby w trakcie wizyty w środowisku.

Wszelkie wizyty osób podających się za pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie tut. MOPS,
a nie okazujące legitymacji pracownika socjalnego, wydanej przez tut. MOPS lub wizyty odbywające się po godzinach pracy tut. MOPS proponujemy  zgłaszać na komisariacie policji.