Aktualności z Ośrodka Wsparcia

Opieka nad dziećmi podczas strajku nauczycieli

W związku z ogłoszoną akcją protestacyjną nauczycieli, Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Knurowie, deklaruje od 10.04.2019 r. do odwołania przejęcie opieki nad dziećmi w wieku 4 – 7 lat w  ilości maksymalnie do 20 dzieci dziennie. Opieka sprawowana będzie na terenie Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 w godzinach od 8.00 do […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dot. opieki nad dzieckiem w Ośrodku Wsparcia

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA pod opiekę w Ośrodku Wsparcia na okres od 10.04.2019 r do odwołania w związku z ogłoszoną akcją protestacyjną nauczycieli   DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Imiona: Nazwisko: Data urodzenia dzień   miesiąc   rok Adres zamieszkania Kod/ Miejscowość   Ulica /nr domu/lokalu   DANE RODZICÓW/ opiekunów prawnych   Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny Imię i […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Ruszył nabór do Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie

                                                                                                                                     Jesteś osobą w wieku 60 +? Jesteś osobą nieaktywną zawodowo? Chcesz aktywnie spędzać czas?   Gmina Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza mieszkańców gminy Knurów powyżej 60 roku życia, do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie, utworzonego w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2015-2020. […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” coraz bliżej…

W sierpniu w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 ruszyły prace remontowo-budowlane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, budżetu państwa oraz PFRON. Obecnie trwa generalny remont wewnątrz budynku Ośrodka Wsparcia, […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie tworzyć Dzienny Dom „Senior +”

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, w styczniu b.r. przystąpiła do otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty, polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018. Realizacja tego zadania będzie polegała na przekształceniu funkcjonującego w ramach Ośrodka Wsparcia w Knurowie – Dziennego Domu […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA

OŚRODEK WSPARCIA JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONEGO DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH. W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje: DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ służący społeczności lokalnej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Galeria zdjęć 2017 r.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦ WIGILIA W OŚRODKU WSPARCIA ♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦      21.12.2017 roku świętowaliśmy Wigilię. W tym pięknym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Prezydent Knurowa – pan Adam Rams, Zastępca Prezydenta Knurowa – pan Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta – pan Tomasz Rzepa, Dyrektor MOPS – pani Małgorzata Cisek-Sopel oraz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Tabath. Po części oficjalnej oraz życzeniach wraz z  dzieleniem się […]

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment

Kolędowanie w OW

W styczniu w Ośrodku Wsparcia dało słyszeć się radosny śpiew kolęd przy akompaniamencie gitary pani Anny Pogorzelczyk – pracownika socjalnego naszego MOPS-u. Pensjonariusze wraz z pracownikami, podczas wspólnego kolędowania przy kawie i pysznej szarlotce (upieczonej podczas zajęć kulinarnych), żegnali świąteczny klimat… -Do siego roku!     

Posted in Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia | Leave a comment