Ogłoszenia

Kolejnejna edycji konkursu Lady D. – Dama z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o kolejnej edycji konkursu Lady Di -Dama z Niepełnosprawnością. Przedstawiamy  zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury zachęcające do jego udziału.   Pragnę gorąco zaprosić  do udziału w kolejnej edycji konkursu Lady D. – Dama z Niepełnosprawnością. Ideą konkursu jest promowanie niezwykłych kobiet, które mimo zmagania się z niepełnosprawnością osiągają […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Aktualizacja klauzuli informacyjnej RODO

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Księgowości

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2 OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Liczba osób i wymiar etatu:           1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Planowanie zatrudnienia od:          lutego 2019 r. Forma zatrudnienia:                        umowa o pracę System pracy:                                  Równoważny […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2   OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych   Liczba osób i wymiar etatu:           1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy Planowanie zatrudnienia od:          kwiecień 2019 r. Forma zatrudnienia:                        umowa o pracę System pracy:                                  Równoważny czas pracy   A) […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Nabór na stanowisko pracownicze – Instruktor Terepii Zajęciowej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE O G Ł A S Z A   N A B Ó R na stanowisko pracownicze: Instruktora Terapii Zajęciowej – pełny etat od miesiąca lutego 2019 r. – na umowę o pracę   Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: Niezbędne, które stanowią posiadanie: obywatelstwa polskiego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Rekrutacja do bezpłatnego projektu „Wsparcie na start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu „Wsparcie na start” który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE OD PAŹDZIERNIKA 2018R.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 1 października weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Zgodnie z § 1  ust. 1 w/w aktu prawnego kryterium  dochodowe dla osoby samotnie […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 1 października weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Zgodnie z § 1  ust. 1 w/w aktu prawnego kryterium  dochodowe dla osoby samotnie […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs. więcej na stronie BIP:  http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=28581&idmp=1721&r=o

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów – Ośrodek Wsparcia : Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment