Ogłoszenia

Wsparcie na start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ogłosiło rekrutację do bezpłatnego projektu „Wsparcie na start” który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Zapraszamy na spotkanie „Senior na drodze” organizowane przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, globusy, tablice np. matematyczne i inne pomoce dydaktyczne. Artykuły szkolne ( np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulator i inne ). Tornister ( plecak szkolny […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

KOMUNIKAT – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, iż zgodnie  z ustawą o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów , wnioski  o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 są przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2019 roku tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. W Gminie Knurów wnioski o świadczenia z funduszu […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje iż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 są  przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2019 r. tradycyjnie ( w wersji papierowej ) od 1 sierpnia 2019 r.  W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020  należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2  w terminie:  01.09.2019  – 16.09.2019  – uczniowie 01.09.2019   – 16.10.2019 – słuchacze kolegiów Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS w Knurowie oraz za pośrednictwem Internetu na stronie: http://knurow.bip.info.pl/(jednostkiorganizacyjne/MOPS/Tablica ogłoszeń/2019) Pomoc […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Knurów z dnia 19.06.2019 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. ————————————————————————————————————————————– Zapytanie ofertowe nr 2/19/O.W. w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Harmonogram „Dnia Osób Niepełnosprawnych” – 17 maja 2019 r.

Harmonogram „Dnia Osób Niepełnosprawnych” – 17 maja 2019 r.     Plan wydarzenia w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18 (sala konferencyjna) PANEL I Powitanie gości 9.15-10.00 Koncert muzyczny jako element muzykoterapii – Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu 10.00-10.15 Prelekcja nt. ”Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych” – przedstawiciel Śląskiego Oddziału NFZ w […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

„Dzień Osób z Niepełnosprawnością”

Szanowni Państwo, z upoważnienia Pani Dyrektor Ewy Brożek mam przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”, który odbędzie się 17 maja 2019 roku. W siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu (sala konferencyjna) odbędzie się uroczystość w ramach, której przeprowadzone zostaną wykłady i spotkania związane z promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia w godzinach od […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment