Archiwum kategorii: Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia

Informacje z Ośrodka Wsparcia

DSCN2050

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA

OŚRODEK WSPARCIA

JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONĄ DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.

Godziny pracy Ośrodka Wsparcia:
pon.-pt. 8:00-16:00

Kontakt:
Adres: 44-190 Knurów, ul 1-go Maja 45
tel. (32) 335 50 17 / (32) 441 97 52

W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:

 

 • DZIENNY DOM „SENIOR+” – służący mieszkańcom  gminy Knurów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

logo_senior_knw
Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” JEST:
przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

 • Pomagamy seniorom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego  bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania
 • Zapewniamy porady psychologa
 • Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
 • Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
 • Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
 • Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej

ORGANIZUJEMY

 • Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Uczestników
 • Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne, muzyczne, manualne, kulinarne, gry, zabawy, grille itp.)
 • Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy karnawałowe, Wigilia itp.)
 • Wycieczki krajoznawcze

PRZYJMOWANIE OSÓB DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

 • DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (śniadań, obiadów i kolacji) DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają takiej formy pomocy. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.
 • JADŁODAJNIAw której wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa, którzy znaleźli się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są  w  Uchwale Rady Miasta  Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.

DSCN3561

Akcja „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Wczoraj o godz. 15:00 seniorzy z Knurowa mogli uczestniczyć w akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”. Wśród chętnych znaleźli się również Podopieczni Dziennego Domu „Senior+”.
Wydarzenie to zorganizowane było przez Krajowa Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury oraz Policję, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – jako partnerem lokalnym i gospodarzem spotkania. 
Uczestnicy wysłuchali wystąpień prowadzących – policjanta oraz eksperta ruchu drogowego, którzy wypowiadali się na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami dla seniorów na knurowskich drogach. W trakcie pogadanki prezentowano instruktażowe filmy, które pomogły seniorom zwizualizować potencjalne i realne zagrożenia oraz wskazać zachowania poprawne podczas bycia uczestnikiem ruchu drogowego. Na koniec można było poddać się symulowanemu dachowaniu i hamowaniu, a także skontrolować swoją koncentrację, szybkość reakcji i poprawność odczytywania kolorystyki sygnalizacji świetlnej. Ponadto wszystkich zachęcano do zachowywania szczególnej ostrożności oraz bycia widocznym na drodze – rozdano gadżety odblaskowe, a rowery doposażone zostały w światełka. 
Spotkanie było bardzo pouczająca, dziękujemy organizatorom.

DSCN2926 — kopia

Kronika 2019 r.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Wycieczka do Palmiarni w Gliwicach
08.08.2019r.

W czwartek wybraliśmy się do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, gdzie pod opieką przewodnika mogliśmy podziwiać wiele nietypowych dla naszego klimatu roślin, a nawet zwierząt. Wyjątkowe wrażenie wywarł na nas pawilon akwarystyczny, w którym zobaczyć mogliśmy wyjątkowo barwną florę i faunę czterech środowisk słodkowodnych. Zmęczeni, acz dotlenieni wróciliśmy na obiad do Ośrodka Wsparcia 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Grill integracyjny
07.08.2019r.

 Na początku sierpnia w naszym Ośrodku odbył się kolejny grill integracyjny. Biesiadnicy zajadali pyszne kiełbaski wraz z przygotowaną uprzednio na kulinoterapii sałatką jarzynową. Pogoda nam dopisała, podobnie jak nastroje. Podczas integracji nie mogło oczywiście zabraknąć naszych wspólnych przyśpiewek 🙂 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Seniorzy czytają Dzieciom”
– wizyta w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka
31.07.2019r.

Ostatniego dnia lipca udaliśmy się z wizytą do Przedszkolaków, aby poczytać im bajki. Była to nasza pierwsza wizyta w nowo zaprzyjaźnionej placówce, mamy nadzieję jednak że nie ostatnia 🙂 Po czytaniu nastąpiła międzypokoleniowa zabawa integracyjna, która przysporzyła nam jak zwykle ogrom radości 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Urodziny Miesiąca” – Lipiec
26.07.2019r.

W ostatni piątek lipca Pensjonariusze Ośrodka Wsparcia – Dziennego domu Senior+ uczestniczyli w obchodach Dnia Solenizantów Lipcowych. Specjalnie na tę okazję w dniu poprzedzającym obchody przeprowadzona została kulinoterapia- forma ergoterapii, podczas której pensjonariusze z pomocą rehabilitantki pani Agaty oraz instruktora terapii zajęciowej pani Kasi upiekli 2 ciasta. Solenizantka z tej okazji przyniosła 2 torty do poczęstunku. Solenizantce zostało odśpiewane tradycyjne : „sto lat” i wręczono słodki upominek. Urodziny upłynęły na miłej integracji seniorów, przy wspólnym słuchaniu muzyki biesiadnej i towarzyszących mu przyśpiewkach.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„III Rajd Integracyjny Niepełnosprawnych” – Węgierska Górka
29.06.2019r.

 W dniu 29.06.2019r. Pensjonariusze Ośrodka Wsparcia – Dziennego domu Senior+ uczestniczyli wraz z opiekunami w III Rajdzie Integracyjnym Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było Koło PTTK TRION z Knurowa, na czele z prezesem, panem Adamem Walą. Miejscem docelowym imprezy był Beskid Żywiecki.
Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy, które jednocześnie wyznaczały poziom trudności pokonywanych tras (łatwa – spacer po Węgierskiej Górce; średnio trudna – Żabnica Skałka – Hala Boracza – Miówka; trudna –  Żabnica – Stacja turystyczna Słowianka – Żabnica). Pensjonariusze DD zdecydowali się na dwa pierwsze poziomy trudności. Na spacer po Węgierskiej Górce poszło troje pensjonariuszy z terapeutką zajęciową – p. Kasią; natomiast na górski szlak do schroniska na Hali Boraczej wyruszyły dwie pensjonariuszki wraz z pracownikiem socjalnym, p. Asią.
Metą III RIN-u był pensjonat „Azalia” w Węgierskiej Górce, gdzie po dotarciu wszystkich grup odbyła się wspólna biesiada przy grillu i muzyce oraz różne konkursy integracyjne. Impreza miała szczególny wydźwięk dla Seniorów z Dziennego Domu, którzy z wielkim zaangażowaniem udzielali się w poszczególnych konkurencjach, zdobywając dwa razy pierwsze miejsce i pamiątkowe puchary.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą inicjatywę 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Urodziny Miesiąca” – Czerwiec
28.06.2019r.

 Dnia 28.06.2019r. odbyło się tradycyjne świętowanie Urodzin Miesiąca. W czerwcu solenizantów było czworo – trzy kobiety i jeden mężczyzna. Na spotkania zaserwowano placek z rabarbarem, upieczony poprzedniego dnia podczas kulinoterapii. Wszystkim wręczono słodkie upominki wykonane w ramach zajęć z arteterapii – panie otrzymały piękne róże z krepiny z wkomponowanymi cukierkami, pan natomiast karnet z życzeniami i cukierkami. Sto lat! 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Integracyjna Wycieczka krajoznawcza do Skansenu w Opolu-Bierkowicach oraz nad Jeziora Turawskie
25.06.2019r.

Pod koniec czerwca odbyła się wycieczka integracyjna Ośrodka Wsparcia do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach oraz nad Jezioro Średnie w Turawie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od liczącego ponad 10 ha Skansenu, gdzie wśród bogatej roślinności odtworzono pełny krajobraz kulturowy wsi opolskiej – budynki mieszkalne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej (jak np. drewniany kościół, kuźnię, karczmę, młyn, czy sklepik), zagrody z trzodą a także ogródki warzywno-zielne. W trakcie zwiedzania mogliśmy również przenieść się w czasie do  ówczesnej szkoły, gdzie pani przewodnik klimatycznie opowiadała o tamtejszych  zwyczajach. Niektórzy z pensjonariuszy wspominali swoje dzieciństwo. Po zakończeniu zwiedzania Skansenu, nastąpił przejazd nad Jezioro Turawskie, gdzie miał miejsce tradycyjny już piknik – uczestnicy jedli bigos, pili kawę i herbatę oraz poczęstowani zostali słodkimi kołaczykami i lodami. Kto chciał mógł skorzystać z kąpieli w jeziorze i odpoczynku na plaży, niektórzy korzystali ze spaceru po okolicy, inni odpoczywali na łonie natury na polu namiotowym. O godzinie 16:00 wyruszyliśmy  w drogę powrotną do Knurowa.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Wyjście na basen miejski

14.06
.2019r.

Koniec tygodnia został uwieńczony przez naszych Seniorów relaksem na basenie 🙂 Wyprawa odbyła się pod opieką terapeutki zajęciowej.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Ergoterapia – kącik krawiecki

03
.06.2019r.

Szycie poduszeczek i spódnic 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Wykład o osteoporozie

31.05.2019r.

Nasza fizjoterapeutka przekazała nam wiele cennych informacji na temat osteoporozy oraz dała wskazówki dotyczące profilaktyki tej choroby.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Grill integracyjny
31.05.2019r.

     Ostatniego dnia maja otworzyliśmy nasz „sezon grillowy” 🙂 Podczas spotkania słuchaliśmy i śpiewaliśmy utwory muzyki biesiadnej. Pogoda dopisała, podobnie jak nastroje – spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze. Już nie możemy doczekać się kolejnej biesiady 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Świętowanie „Dnia Matki”
30.05.2019r.

          Dnia 30.05.2019r. w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” świętowano Dzień Matki. W przeddzień imprezy, podczas kulinoterapii przygotowano sernik na zimno. Ponadto kilkoro Pensjonariuszy przygotowało z tej okazji krótki występ. Pensjonariusz w eleganckim przebraniu, które stanowił własnoręcznie przygotowany cylinder i mucha, wypowiedział kilka słów wprowadzenia, przywołując w pamięci wszystkie Mamy oraz składając życzenia tym obecnym na spotkaniu a następnie z playbacku odśpiewał utwór  Mieczysław Fogga „Pieśń o matce”. Natomiast pensjonariuszki wraz z pracownicami (terapeutą zajęciowym i pracownikiem socjalnym) przebrały się za małe dziewczynki i zaprezentowały utwory: Majki Jeżowskiej „A ja wolę moją mamę” oraz „Najmilejsza w życiu jest mi mama” wykonany przez Kapelę ze Śląska Józefa Poloka. Ponadto życzenia wszystkim obecnym Mamom złożyła Kierownik Ośrodka Wsparcia, pani Maria Barska. Spotkanie przebiegło zarówno w melancholijnej, jak i niezwykle wesołej atmosferze.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
XI Knurowskie Dni Integracji – „XI Integracyjny Festyn Rodzinny” – C.H. „MERKURY”
18.05..2019r.

W dniu 18.05.2019r. na terenie Centrum Handlowego „Merkury” w Knurowie, w ramach Knurowskich Dni Integracji odbył się XI Integracyjny Festyn Rodzinny. Na imprezie zostały wystawione prace plastyczne przygotowane przez Uczestników DD „Senior+” podczas terapii zajęciowej oraz słodkości przygotowane przez pracowników Kuchni  Ośrodka Wsparcia. W trakcie imprezy można było korzystać z wielu różnych atrakcji, m. in. z zajęć plastycznych dla dzieci, czy też posłuchać występów młodych artystów. Pensjonariusze aktywnie uczestniczyli w dystrybucji swoich prac.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
XI Knurowskie Dni Integracji – Wystawa fotograficzna pt. „Golball” autorstwa p. Marzeny Bugały-Azarko
– Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria”
17.05.2019r.

W dniu 17.05.2019r. o godz. 18:00, w ramach XI Knurowskich Dni Integracji, w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria” odbyła się Wystawa fotograficzna pt. „Golball”, autorstwa pani Marzeny Bugały-Azarko – fotoreporterki „Dziennika Zachodniego”.  Wystawa uświetniona została recitalem. Podczas spotkania obecni pensjonariusze mogli ubogacić swoje wrażenia estetyczne podziwiając wyjątkowe fotografie, a także spojrzeć na świat z perspektywy gracza golballu – gry zespołowej dla osób niewidomych i słabo widzących. Na fotografiach przedstawiono drużynę Startu Katowice, która od lat odnosi sukcesy na arenie krajowej. Ponadto na imprezie serwowano catering przygotowany przez pracowników kuchni Ośrodka Wsparcia.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
XI Knurowskie Dni Integracji – „IV Integracyjny Przegląd Talentów”
– występ Pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+” w Domu Kultury w Szczygłowicach
17.05.2019r.

W dniu 17.05.2019r., w ramach XI Knurowskich Dni Integracji, odbył się IV Integracyjny Przegląd Talentów. Spotkanie miało wyjątkowe znaczenie dla Uczestników Dziennego Domu, ponieważ troje reprezentantów wraz z instruktorką terapii zajęciowej wystąpiło w roli zespołu „ABBA”, śpiewając z playbecku i inscenizując dwa utwory: „Mamma Mia” oraz „Super Trouper”. Przygotowania do występu zaczęły się kilka tygodni wcześniej – ustalono repertuar, ułożono choreografię oraz wymyślono przebrania (w szycie których zaangażowali się sami pensjonariusze). Nad przygotowaniami pieczę sprawowała pracownik socjalny OW – p. Asia wraz z terapeutką zajęciową  – p. Kasią. Imprezę prowadziła pani Anna, pracownik socjalny MOPS w Knurowie. Zespół Uczestników DD „Senior+” wystąpił jako piąty. Seniorzy swoim występem zrobili wielką furorę 🙂 Wszystkim zespołom na koniec imprezy zostały wręczone pamiątkowe statuetki.

 ♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Uroczyste Otwarcie XI Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy Razem”
– Dom Kultury w Szczygłowicach
15.05.2019r.

Dnia 15.05.2019r. o godz. 17:00 odbyło się Uroczyste Otwarcie XI Knurowskich Dni Integracji. Miało ono miejsce w Domu Kultury w Szczygłowicach. W spotkaniu uczestniczyli również Pensjonariusze Ośrodka Wsparcia, a wśród nich Uczestnicy DD Senior+. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Miasta Knurowa – pan Tomasz Rzepa wraz z panią Beatą Nartowską. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta Knurów – pan Adam Rams. Imprezę rozpoczęto oficjalnymi przemowami, następnie miały miejsce występy wokalno-instrumentalne niepełnosprawnych artystów, przeplatane poezją. Uczestnikom symbolicznie przekazano Klucz do Miasta, co stanowiło moment oficjalnego rozpoczęcia kilkudniowego świętowania.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Urodziny Miesiąca” – Kwiecień
10.05.2019r.

W dniu 10.05.2019r. w Dziennym Domu Senior+ świętowano Urodziny Kwietniowych Solenizantów. Tradycyjnie już w przeddzień imprezy upieczone zostało ciasto. Ponadto Solenizanci dołączyli również swoje wypieki i kawę. Przed spotkaniem, w ramach ergoterapii odbyło się przygotowanie stołów (odpowiednie ustawienie i nakrycie, podanie poczęstunku). Następnie przystąpiono do świętowania, odśpiewania „Sto Lat”, złożenia życzeń przez panią Kierownik i wręczenia słodkiego upominku. Impreza, która połączona została z uroczystym zakończeniem tygodnia turniejowego i wręczeniem dyplomów oraz nagród, przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze. 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Wizyta Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pana Stanisława Szweda
oraz Prezydenta Miasta Knurów – pana Adama Ramsa
09.05.2019r.

          W dniu 09.05.2019r. do Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu „Senior+” przybył z wizytą Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Stanisław Szwed. Wiceministrowi towarzyszył Prezydent miasta Knurów, pan Adam Rams wraz z Dyrektor MOPS, panią Małgorzatą Cisek-Sopel. W spotkaniu uczestniczyła Kierownik Ośrodka Wsparcia – pani Maria Barska, na której ręce złożona została Promesa w wysokości 90 000 zł na wsparcie działalności Dziennego Domu Senior+. Pan Wiceminister przywitał się z Uczestnikami Programu i zwiedził Ośrodek Wsparcia, który dzięki Programowi z Ministerstwa został odpowiednio przystosowany do funkcjonowania Dziennego Domu dla seniorów z gminy Knurów.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Doroczny Turniej Gier Świetlicowych”
06-10.05.2019r.

                W dniach 06-10.05.2019r. w Ośrodku Wsparcia –  DD „Senior+” odbył się doroczny Turniej Gier Świetlicowych. Rozgrywki objęły kolejno następujące gry: Chińczyk, Remik, Uno oraz Warcaby.          W ostatnim dniu nastąpiło uroczyste zakończenie Turnieju i oficjalne ogłoszenie wyników wszystkich rozgrywek. Zwycięzcy odebrali z rąk Kierownika Ośrodka Wsparcia, pani Marii Barskiej, pamiątkowe Dyplomy wraz z gratulacjami oraz upominki spożywcze.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„II Knurowski Jarmark Wielkanocny”
14.04.2019r.

W dniu 14.04.2019r. pracownicy oraz pensjonariusze DD „Senior+” uczestniczyli w zorganizowanym w Knurowie II Jarmarku Wielkanocnym. Miejscem akcji była Estrada Plenerowa w Parku im. F. Ogana . Na kiermaszu zostały wystawione prace wykonane podczas prowadzonej w DD terapii zajęciowej oraz słodkości przygotowane przez pracowników Kuchni OW. Pogoda i frekwencja dopisały 🙂
Wesołych Świąt!

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Przedstawienie p.t. „Głodna Gąsienica”
– wizyta w Przedszkolu Miejskim z oddziałami integracyjnymi nr 13″
29.03.2019r.

W dniu 29.03.2019r. Uczestnicy DD „Senior+” wraz z opiekunką udali się do Przedszkola nr 13 na spektakl p.t. „Głodna Gąsienica”. Spektakl został przygotowany przez wychowawców z przedszkola, natomiast główne role odgrywały dzieci. Po przywitaniu gości rozpoczęło się przedstawienie. Następnie małym artystom został wręczony słodki upominek oraz ręcznie zrobiona przez pensjonariuszkę Dziennego Domu różyczka z krepiny wraz z podziękowaniami za zaproszenie. Kolejnym punktem spotkania była wesoła zabawa integracyjna seniorów z przedszkolakami, która odbywała się w rytm muzyki. Na koniec widzowie zostali zaproszeni na poczęstunek. Małym artystom a zwłaszcza Głodnej Gąsienicy wielkie chapeau bas! 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Psychoedukacja – wykład psychologa na temat  schizofrenii
28.03.2019r.

Pani psycholog, w ramach cyklu wykładów z  psychoedukacji, opowiadała nam o bardzo ważkim temacie, jakim jest schizofrenia.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Trening umiejętności społecznych”
27.03.2019r.

Nasza instruktorka terapii zajęciowej przekazała nam kilka cennych i praktycznych porad, jak w umiejętny sposób gospodarować naszymi osobistymi finansami.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Kulinoterapia
27.03.2019r.

W ramach kulinoterapii  a także promowania zdrowego odżywiania, przygotowaliśmy sobie pyszną sałatkę owocową w galaretce 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Wykład fizjoterapeuty pt. „Aktywność fizyczna wieku senioralnego”
26.03.2019r.

26 marca nasza fizjoterapeutka przeprowadziła wykład wraz z pogadanką na temat form i korzyści płynących z aktywności fizycznej seniorów.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Urodziny Miesiąca” – Marzec
21.03.2019r.

          W dniu 21.03.2019r. świętowaliśmy Urodzin Solenizantów Marcowych. Dzień rozpoczął się aktywną ergoterapią i zaangażowaniem ze strony pensjonariuszy w przygotowanie sali do świętowania. Panowie przygotowali stoły oraz krzesła, natomiast panie kroiły ciasto i przynosiły kawę. Solenizantce złożone zostały życzenia, wręczono upominek oraz odśpiewano tradycyjne „sto lat”.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Seniorzy czytają Dzieciom”
– wizyta w Przedszkolu Miejskim z oddziałami integracyjnymi nr 13
15.03.2019r.

W piątek 15.03.2019r.  dwie Pensjonariuszki  wraz z opiekunkami odbyły wizytę w Miejskim Przedszkolu nr 13, aby czytać Przedszkolakom bajki. Czytanie odbyło się w dwóch różnych grupach wiekowych równolegle – u trzylatków i pięciolatków. Po biblioterapii miały miejsce zabawy integracyjne z dziećmi. Spotkanie przebiegło w niezwykle radosnej atmosferze 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” – Drużyna Ratownictwa firmy „HCP” z Gliwic
14.03.2019r.

          W dniu 14.03.2019r. o godz. 9:30 w Ośrodku Wsparcia odbyło się szkolenie z Pierwszej Pomocy.  Przeprowadziła je Drużyna Ratownictwa firmy HCP (Hirschvogel Components Poland) z Gliwic. Gości powitała Kierownik OW – pani Maria Barska. Na spotkaniu poruszonych zostało kilka tematów (m. in. resuscytacja – sztuczne oddychanie, pozycja boczna ustalona, zakrztuszenia, odmrożenia, rany otwarte), po każdym z nich uczestnicy mogli na ochotnika osobiście zastosować wskazane techniki ratujące życie i zdrowie. Po części instruktażowej pojawiło się kilka pytań do  instruktorów. Następnie przybyłym gościom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane podczas arteterapii.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Dzień Kobiet i Mężczyzn”
08.03.2019r.

             W dniu 08.03.2019r. imprezowaliśmy z okazji „Dnia Kobiet” oraz „Dnia Mężczyzn ”. Panowie rozpoczęli dzień od złożenia osobiście każdej z pań życzeń, odbyło się wręczanie kwiatków i słodkości. Ponadto wszystkie panie otrzymały oficjalne życzenia wygłoszone przez reprezentanta płci przeciwnej 🙂  oraz obdarzone zostały piękną ręcznie wykonaną różą z wkomponowanymi cukierkami. Panowie natomiast otrzymali w imieniu wszystkich kobiet życzenia złożone przez Panią Kasię -instruktorkę terapii zajęciowej, oraz piękne wykonane ręcznie krawaty, które z dumą nosili 🙂 Spotkanie upłynęło na wspólnych rozmowach w miłej atmosferze, przy kawie i ciastku, słuchaniu piosenek biesiadnych i opowiadaniu kawałów. Te wyjątkowe chwile przysporzyły wszystkim dużo śmiechu i radości 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Tłusty Czwartek” oraz „Urodziny Miesiąca” – Luty
28.02.2019r.

28.02.2019r. świętowaliśmy  „Tłusty Czwartek” oraz Urodzin Lutowych Solenizantów. Dzień rozpoczął się od wyrabiania ciasta na pączki oraz ich smażenia. Następnie Pensjonariusze przygotowali salę do świętowania, które rozpoczęło się po obiedzie. Podczas imprezy Solenizantom wręczono słodkości wkomponowane w upominki przygotowane podczas arteterapii. Spotkanie przebiegło  w radosnej atmosferze.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Karnawałowy Bal Przebierańców”
21.02.2019r.

Dnia 21.02.2019r. odbył się u nas karnawałowy bal przebierańców. Pensjonariusze i personel przebrali się w różne zabawne stroje. Niektóre z nich przygotowane zostały na zajęciach. Spotkanie rozpoczęło się od słodkiego poczęstunku i kawy/herbaty. Następnie miały miejsce tańce oraz zabawy ruchowo – integracyjne. Na imprezie serwowano dania przygotowane uprzednio podczas zajęć z kulinoterapii (ciasta, sałatka). Po posiłku uczestników zaproszono do gimnastyki umysłu – przypominania sobie piosenek z imionami, kolorami i zwierzętami w tytule oraz odśpiewywania wybranych utworów. Frekwencja dopisała, podobnie jak nastroje – cała zabawa przebiegła w biesiadnej, wesołej atmosferze.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Walentynki”
14.02.2019r.

Dnia 14.02.2019r. świętowaliśmy Walentynki. Uczestników poproszono o przyjście w tym dniu z czerwonymi elementami garderoby. Świętowanie rozpoczęło się od arteterapii, na której przygotowano walentynkowe pomoce do zajęć gimnastycznych i integracyjnych. Następnie odbyła się grupowa gimnastyka, podczas której Uczestnicy mogli sprawdzić się w takich konkurencjach, jak walentynkowe bule, czy rzut do sercowego celu. Po zajęciach ruchowych miała miejsce kulinoterapia, na której ochotnicy  przygotowali walentynkowe kanapki na popołudniowe spotkanie. Po obiedzie dla Pensjonariuszy przygotowano kilka zadań walentynkowych, które jednocześnie integrowały grupę oraz ćwiczyły koncentrację i spostrzegawczość – były to: szukanie ukrytych serc i wklejanie w odpowiednie ramki (stworzenie plakatu), szukanie drugich połówek serc i przyklejanie całości na kartki, układanie puzzli -serca. Po zabawach integracyjnych odbyła się krótka prelekcja i pogadanka nt. obchodzonego święta, a następnie szukano sławnych par osób realnych i postaci fikcyjnych. Na zakończenie spotkania odbyła się ergoterapia – wspólne sprzątanie po świętowaniu.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Zajęcia manualno-techniczne

13
.02.2019r.

Pensjonariusze wraz z wolontariuszką przygotowują pomoce rehabilitacyjne pod okiem fizjoterapeutki 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Dzień Babci i Dziadka”
24.01.2019r.

Dnia 23.01.2019r. o godz. 13:00 w Dziennym Domu świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnych tańców przy biesiadnej muzyce. Następnie serdecznie przywitaliśmy naszego gościa specjalnego – wnuczkę jednej z pensjonariuszek. Mała  artystka równie miło przywitała się z seniorami krótkim wierszem, po czym przebrana w strój akrobatki, dała pokaz elementów gimnastycznych na matach w świetlicy. W ramach podziękowań za występ artystyczny, wręczono jej słodycze oraz nagrodzono gromkimi brawami. Następnie wszyscy razem zasiedli do wspólnej kawy/herbaty oraz poczęstunku –  dzień wcześniej upieczonych kokosanek, ciasta i owoców. Podczas spotkania nie zabrakło także wspólnych śpiewów znanych piosenek biesiadnych.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Jasełka w Przedszkolu Miejskim z oddziałami integracyjnymi nr 13”
16.01.2019r.

Dnia 16.01.2019r. udaliśmy się z wizytą do Przedszkola nr 13 na Jasełka.  Po dotarciu na miejsce i serdecznym przywitaniu przez gospodarzy spotkania, w oczekiwaniu na występ poczęstowano nas kawą, herbatą i słodkościami. O godz. 9:45 rozpoczęło się przedstawienie, podczas którego goście wspierali występujących gromkimi brawami oraz wspólnym śpiewem kolęd. Wdzięczni Pensjonariusze, w zamian za zaproszenie, podarowali małym aktorom słodycze 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Kolędowanie w Ośrodku Wsparcia”
10.01.2019r.

Dnia 10.01.2019r. o godz. 10:00 odbyło się coroczne wspólne kolędowanie w świetlicy Dziennego Domu „Senior+”. Na to spotkanie zaproszono pracownika socjalnego MOPS w Knurowie – panią Anię, która śpiewała i przygrywała pensjonariuszom na gitarze. Podczas wspólnego kolędowania nie mogło także zabraknąć słodkości przygotowanych uprzednio na zajęciach kulinarnych.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dot. opieki nad dzieckiem w Ośrodku Wsparcia

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA

pod opiekę w Ośrodku Wsparcia

na okres od 10.04.2019 r do odwołania

w związku z ogłoszoną akcją protestacyjną nauczycieli

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imiona: Nazwisko:
Data urodzenia dzień  

miesiąc

 

rok

Adres zamieszkania
Kod/ Miejscowość  
Ulica /nr domu/lokalu  

DANE RODZICÓW/ opiekunów prawnych

  Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny
Imię i nazwisko    
Nr dowodu    
Telefon    
Adres e-mail    
Adres zamieszkania
Kod/ Miejscowość    
Ulica, nr domu/lokalu    

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………                                         ………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

(dodatkowe informacje dot. dziecka mogące mieć wpływ na opiekę nad nim))

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

 

Knurów, dnia ……………………..

 

………………………………………                                         …………………………..………..

podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego

Wypełniając zgłoszenie należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zmianami).

 

Oświadczenie

Ja ………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka

…………………………………………………………..………………………….…………..

(imię i nazwisko dziecka)

na pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. 1-go Maja 45, w godz. od ………….. do ……..….…

 

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zajęciach organizowanych przez placówkę.

 

Oświadczam, że moje dziecko jest ubezpieczone w szkole lub jest objęte ubezpieczeniem w zakładzie pracy  rodzica/opiekuna prawnego bądź w urzędzie pracy.

 

W razie potrzeby wyrażam zgodę na udzielenie dziecku niezbędnej pomocy medycznej lub na interwencję medyczną.

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Oświadczam, że:

Zapoznałem /am się z zasadami przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie i akceptuję jego warunki.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 a) b) oraz 9 ust. 1 a RODO, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby opieki nad moim dzieckiem przez Administratora Danych Osobowych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przy ulicy Ks. Koziełka 2 oraz podlegające mu podmioty.

 

 

…………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Kronika 2018 r.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Wigilia 
21.12.2018r.

Dnia 21.12.2018 r. odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne, które rozpoczęto przemowami oficjalnych gości, podziękowaniami oraz życzeniami świątecznymi. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnej modlitwie, poprowadzonej przez księdza Proboszcza, który przekazał zebranym Betlejemskie Światło Pokoju.  Po modlitwie nastąpiło wzajemne dzielenie się opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do stołu, by zjeść wigilijny obiad.
Potem podano kawę, herbatę i ciasto, po których rozpoczęło się wspólne kolędowanie
w rodzinnej atmosferze.

Na spotkanie przybyli oficjalni goście, mianowicie Prezydent Miasta – pan Adam Rams, Przewodniczący Rady Miasta Knurów – pan Tomasz Rzepa, Dyrektor MOPS – pani Małgorzata Cisek-Sopel, Kierownik Ośrodka Wsparcia – pani Maria Barska oraz Proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej – ksiądz Krzysztof Tabath. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pensjonariusze Dziennego Domu „Senior+”, klienci Ośrodka Wsparcia, osoby potrzebujące zaproszone przez pracowników socjalnych.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Dzień Seniora” w MOPS
20.11.2018r.
W listopadzie swoje święto obchodzili nasi Seniorzy. Swoją obecnością, serdecznymi zyczeniami i dobrym słowem zaszczycili nas w tym szczególnym dniu: Zastępca Prezydenta Miasta – pan Piotr Surówka, Dyrektor MOPS – pani Małgorzata Cisek-Sopel, Zastępca Dyrektora MOPS – pani Danuta Gawrońska, Kierownik Ośrodka Wsparcia – pani Maria Barska, Proboszcz parafii ŚŚ Cyryla i Metodego – ksiądz Mirosław Pelc, Starszy Specjalista Pracy Socjalnej ds. Niepełnosprawności i Usług – pani Barbara Naporowska.

Wszystkim Seniorom życzymy zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Turniej Integracyjny w Klubie „GAMA”
z okazji Dnia Białej Laski
17.10.2018r.
W październiku tradycyjnie już zostaliśmy zaproszeni do udziału w spotkaniu integracyjnym z okazji święta osób niewidomych, zwanego „Dniem Białej Laski”.
Po części oficjalnej i serdecznych życzeniach, do których również się dołączamy, rozpoczęła się część mniej oficjalna – pyszny poczęstunek, przeplatany utworami muzycznymi, do których można było potańczyć. Nie zabrakło również tradycyjnych konkursów, podczas których można było na własnej skórze doświadczyć, z jakimi zmaganiami w życiu codziennym muszą mierzyć się osoby niewidome.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Integracyjna wycieczka do Żywca
21.06.2018r.
W czerwcu wybraliśmy się na coroczną wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Tym razem celem naszej wyprawy było miast Żywiec. Wśród różnych atrakcji pojawiły się m. in.: spacer po Parku Krajobrazowym oraz po Ogrodzie Różanym, zwiedzanie Nowego Pałacu i Starego Zamku Habsburgów, odwiedziny Mini Zoo a także Parku Miniatur. Po intensywnym zwiedzaniu przyszedł czas na piknik w pobliżu rzeki.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
X Knurowskie Dni Integracji

16-20.05.2018r.
Wzorem lat poprzednich – także w tym roku aktywnie uczestniczyliśmy w Knurowskich Dniach Integracji – m. in. podczas Integracyjnego Festiwalu Artystycznego, gdzie nasza Pensjonariuszka wcieliła się w rolę Cher… 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Bal karnawałowy
08.02.2018r.
8-go lutego zorganizowaliśmy sobie bal karnawałowy. Przekąski tradycyjnie przygotowaliśmy na zajęciach kulinarnych. Nie zabrakło też dobrej muzyki, tańców i zabaw – a wśród nich niezwykle wesołego „tańca-przebierańca” 😉

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
„Pożegnanie choinki” – czyli kolędowanie w Ośrodku Wsparcia
25.01.2018r.
25 stycznia wspólnym śpiewaniem kolęd przy akompaniamencie gitary  „żegnaliśmy naszą choinkę”. Tego dnia świętowaliśmy również urodziny Styczniowych Solenizantów, którym zostały wręczone słodkie upominki, przygotowane na zajęciach plastycznych. Poprzedniego dnia, podczas zajęć kulinarnych, przygotowaliśmy sobie słodki poczęstunek – pyszną szarlotkę i ciasteczka korzenne.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
VIII Noworoczny Turniej Integracyjny
13.01.2018r.
13-go stycznia uczestniczyliśmy w VIII Noworocznym Turnieju Integracyjnym. Impreza ta przyniosła nam nie tylko dobrą zabawę, ale również wiele satysfakcji – a to za sprawą zdobycia pamiątkowego Pucharu za zajęcie II miejsca 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦
Jasełka w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Knurowie
11.01.2018r.
Rok 2018 rozpoczęliśmy niezwykle miłym akcentem – zostaliśmy zaproszeni na Jasełka do Przedszkola nr 13. Dzieci dały piękny występ, czym przysporzyły nam ogrom radości. Po części artystycznej zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek 🙂

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN1775

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

Uroczyste Otwarcie Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie
11.12.2018r.

11 grudnia 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie naszego Domu. W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osób, a wśród nich: przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego – doradczyni wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej – p. Maria Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta – p. Piotr Surówka, przewodniczący Rady Miasta – p. Tomasz Rzepa wraz z radnymi, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej – ks. Krzysztof Tabath, przewodniczący Koła PTTK TRION – p. Adam Wala, oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek: Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Caritas, PCK-a, czy PCPR- u. Po przywitaniu Gości przez dyrektor MOPS, p. Małgorzatę Cisek-Sopel, został przeczytany list od  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – p. Elżbiety Rafalskiej, która niestety nie mogła przybyć osobiście. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć oczywiście samych adresatów Projektu, Seniorów, których przedstawicielka wyraziła w imieniu  wszystkich wyrazy wdzięczności i radości. Po oficjalnych przemowach kierownik Ośrodka Wsparcia – p. Maria Barska, oprowadziła chętnych gości po Domu, po czym wszystkich zaproszono na poczęstunek. Spotkanie przebiegło w rodzinnej, radosnej atmosferze 🙂 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

logo_senior_knw

Ruszył nabór do Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie

 

                                                                          knurow                               LOGO                        favicon

 

Jesteś osobą w wieku 60 +?
Jesteś osobą nieaktywną zawodowo?
Chcesz aktywnie spędzać czas?

 

Gmina Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza mieszkańców gminy Knurów powyżej 60 roku życia, do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie, utworzonego w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2015-2020.

Dzienny Dom „Senior + ma siedzibę w budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45. Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior +” jest:
przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

Naszym uczestnikom oferujemy:
wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, przynajmniej jeden ciepły posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Ponadto organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

 

Odpłatność za pobyt
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

Kontakt: (32) 335 50 00 / (32) 335 50 17
Strona internetowa: mopsknurow.pl

                                                                                                                                                                                    logo_senior_knw

Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020

 

 

 

 

LOGO

Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” coraz bliżej…

W sierpniu w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 ruszyły prace remontowo-budowlane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, budżetu państwa oraz PFRON.

Obecnie trwa generalny remont wewnątrz budynku Ośrodka Wsparcia, ale zmianie ulega również zewnętrzna część obiektu. Metamorfoza postępuje w szybkim tempie i jest już widoczna – zniknął ganek a na jego miejscu powstaje winda, która zniweluje bariery architektoniczne. Podjęte działania w efekcie zwiększą funkcjonalność i estetykę pomieszczeń przygotowanych dla seniorów.

Dzienny Dom „Senior +” będzie dysponował 25 miejscami dla beneficjentów, zapewniając im profesjonalne wsparcie przez minimum 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Zgodnie z głównym celem programu oraz zainteresowaniami seniorów, tworzone będą warunki do zdrowego i aktywnego życia w czterech obszarach, które naprzemiennie będą się przeplatać. Są to: inicjowanie rozwoju osobistego, aktywność społeczno – kulturalna, profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz wsparcie socjalne.

Zakłada się, że uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” będzie odpłatne. Kryteria odpłatności będą ustalone jedynie na poziomie odpłatności za posiłki.

Rekrutacja beneficjentów programu odbywać się będzie przede wszystkim na podstawie wskazań MOPS, ale rozpatrywane będzie każde zgłoszenie po uprzednim zdiagnozowaniu osoby / rodziny. Przyjmowanie osób odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

dav

sdr

DSCN1550

DSCN1576

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie tworzyć Dzienny Dom „Senior +”

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, w styczniu b.r. przystąpiła do otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty, polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018. Realizacja tego zadania będzie polegała na przekształceniu funkcjonującego w ramach Ośrodka Wsparcia w Knurowie – Dziennego Domu Pomocy Społecznej –  na Dzienny Dom „Senior +”. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Knurów w wieku 60 +, nieaktywni zawodowo.

Na podstawie ogłoszonych 14 lutego wyników  OTWARTEGO KONKURSU w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wiemy, że nasz projekt został przyjęty
i Gmina Knurów na powyższe zadanie otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa.

Po przeprowadzonym gruntownym remoncie budynku Ośrodka Wsparcia, w ramach DD „Senior +” dla seniorów dostępne będą: pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu, aneks kuchenny wyposażony w sprzęt AGD, pomieszczenie do terapii indywidualnej,  pomieszczenie do utrzymania sprawności ruchowej wyposażone w sprzęt do rehabilitacji, łazienkę z prysznicem, 2 miejsca do leżakowania oraz wydzielone miejsce na pralnię i suszarnię. W Dziennym Domu „Senior +” seniorzy będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie. Ze względu na to, że budynek jest wielokondygnacyjny, ograniczenia w poruszaniu się po nim, będą niwelowane za pomocą zaplanowanej do realizacji platformy zewnętrznej (windy  dla niepełnosprawnych).

Celem podejmowanych przez nas działań, jest podniesienie jakości życia seniorów (mieszkańców Gminy Knurów – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną, społeczno – kulturalną oraz pomoc socjalną i wspierającą rodziny w opiece nad seniorami.