Archiwum kategorii: Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

1.    w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
2.    w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
3.    w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
4.    w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
5.    w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 032 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2019 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pliki do pobrania:
– lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu gliwickiego – dotyczy realizacji zapisów art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.2030 ze zm.)
XLSX / PDF

 

FUNDACJA ŚWIETLIK – informacje dla niepełnosprawnych.

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060
Telefon: 22 308 13 22
Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze
emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu
często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym,
nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób
niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.
W tym celu realizujemy programy:
Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez
fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu
rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka
rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób
niepełnosprawnych.
Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować
o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy
społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne
lub go po prostu finansujemy.
Jak działamy?
Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami
Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym
zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji orazprzekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.
Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane
telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem
ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.
Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie
faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz
zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.
Kryteria przyznawania pomocy:
wiek podopiecznych do 75 roku życia;
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).
Bliższych informacji można szukać:
Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu
z osób potrzebujących

ulotka ZUS

ZUS dla seniorów

ZUS dla seniorów

Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.

Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.

Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.

Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów:

  • Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Policji
  • specjalistów z urzędów miast i gmin.

Dodatkowo odbędą się też wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapewniają także atrakcje aktywizujące seniorów.  oraz inne atrakcje aktywizujące seniorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer magazynu „ZUS dla Seniora”, który zawiera ważne  informacje dla osób starszych.

Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partner medialny: Głos Seniora

Więcej informacji na stronie internetowej www.zus.pl/senior

favicon

Start projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przystąpił w sierpniu 2018 r. do realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej w zakładce projekty http://mopsknurow.pl/projekty/

 

ks

Rusza Ogólnopolska karta seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna w Knurowie można składać od dnia 3 stycznia 2018 roku osobiście lub poprzez pełnomocnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie bądź też przesłać pocztą na adres MOPS w Knurowie, ul.Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów.

Wniosek do pobrania tu KLIK

Lista partnerów do pobrania tu Lista partnerów programu z terenu Knurowa

Lista partnerów do pobrania tu lista_partnerów_ogólnopolska

logoplus

„Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej” na terenie województwa śląskiego

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej” na terenie województwa śląskiego, zaprasza do udziału w projekcie który jest bezpłatny, a uczestnikom projektu zapewnia stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
Nadrzędnym celem projektu jest pozyskanie zatrudnienia dla jego uczestników.

Kontakt:
Agnieszka Majewska Tel: 573 428 300

Szczegóły dostępne na poniższej ulotce:

40-2017 - Puls - Aktywność kluczem do sukcesu - plakat A3

 

logomopspolicja

Debata społeczna „Bezpieczny Senior’

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisariat Policji w Knurowie zaprasza  w dniu
22 listopada 2017 r. na debatę społeczną „Bezpieczny Senior”. Tematyka spotkania będzie obejmować różny zakres realnych i potencjalnych zagrożeń ze strony osób, które naciągają i oszukują starsze osoby. Funkcjonariusze Policji  przedstawią metody działania przestępców oraz sposoby zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom.

Miejsce spotkania – Ośrodek Wsparcia ul. 1 Maja 45 godz. 11.00

Wstęp  wolny

Zapraszamy wszystkich  Mieszkańców Knurowa