OFERTA OŚRODKA WSPARCIA

OŚRODEK WSPARCIA

JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONĄ DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.

Godziny pracy Ośrodka Wsparcia:
pon.-pt. 8:00-16:00

Kontakt:
Adres: 44-190 Knurów, ul 1-go Maja 45
tel. (32) 335 50 17 / (32) 441 97 52

W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:

 

 • DZIENNY DOM „SENIOR+” – służący mieszkańcom  gminy Knurów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

logo_senior_knw
Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” JEST:
przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

 • Pomagamy seniorom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego  bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania
 • Zapewniamy porady psychologa
 • Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
 • Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
 • Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
 • Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej

ORGANIZUJEMY

 • Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Uczestników
 • Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne, muzyczne, manualne, kulinarne, gry, zabawy, grille itp.)
 • Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy karnawałowe, Wigilia itp.)
 • Wycieczki krajoznawcze

PRZYJMOWANIE OSÓB DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

 • DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (śniadań, obiadów i kolacji) DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają takiej formy pomocy. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.
 • JADŁODAJNIAw której wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa, którzy znaleźli się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są  w  Uchwale Rady Miasta  Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.