DSCN3561

Akcja „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Wczoraj o godz. 15:00 seniorzy z Knurowa mogli uczestniczyć w akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”. Wśród chętnych znaleźli się również Podopieczni Dziennego Domu „Senior+”.
Wydarzenie to zorganizowane było przez Krajowa Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury oraz Policję, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – jako partnerem lokalnym i gospodarzem spotkania. 
Uczestnicy wysłuchali wystąpień prowadzących – policjanta oraz eksperta ruchu drogowego, którzy wypowiadali się na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami dla seniorów na knurowskich drogach. W trakcie pogadanki prezentowano instruktażowe filmy, które pomogły seniorom zwizualizować potencjalne i realne zagrożenia oraz wskazać zachowania poprawne podczas bycia uczestnikiem ruchu drogowego. Na koniec można było poddać się symulowanemu dachowaniu i hamowaniu, a także skontrolować swoją koncentrację, szybkość reakcji i poprawność odczytywania kolorystyki sygnalizacji świetlnej. Ponadto wszystkich zachęcano do zachowywania szczególnej ostrożności oraz bycia widocznym na drodze – rozdano gadżety odblaskowe, a rowery doposażone zostały w światełka. 
Spotkanie było bardzo pouczająca, dziękujemy organizatorom.