Opieka nad dziećmi podczas strajku nauczycieli

W związku z ogłoszoną akcją protestacyjną nauczycieli, Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Knurowie, deklaruje od 10.04.2019 r. do odwołania przejęcie opieki nad dziećmi w wieku 4 – 7 lat w  ilości maksymalnie do 20 dzieci dziennie.

Opieka sprawowana będzie na terenie Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 w godzinach od 8.00 do 15.00. W ramach opieki, prowadzone będą bezpłatne gry, zabawy, zajęcia czytelnicze itp. przez pracowników MOPS  posiadających wykształcenie pedagogiczne.

Dziecko powinien przyprowadzić rodzic i podpisać stosowną zgodę na sprawowanie opieki nad nim.

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
ul. Ks. A. Koziełka 2
44-190 Knurów,
telefon: (032) 335-50-00
e-mail: ops@knurow.pl

OŚRODEK WSPARCIA
ul. 1-go Maja 45
44-190 Knurów
telefon: (32) 335 50 17
(32) 441 97 52
e-mail: ow@knurow.pl